Nota de informare

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată  de către primărie 

Fisier atasat: Pdf